گوجه فرنگی
  • از اسفند سال ۱۴۰۰ تا فروردین سال ۱۴۰۱، در بین ۲۴ محصولات پرمصرف سبزی و صیفی، ۷ محصول افزایش قیمت، ۱۰ محصول کاهش قیمت و ۷ محصول بدون تغییر قیمت بوده اند. در این بازه زمانی بیشترین افزایش مربوط به گوجه فرنگی بوته ای و بیشترین کاهش قیمت مربوط به سیر خشک می شود.

  • رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با برداشت گوجه فرنگی جیرفت و توزیع در بازار، نرخ نسبت به هفته‌های قبل ۷ هزار تومان کاهش یافته است.

  • رئیس اتحادیه بارفروشان نوسانات قیمت گوجه فرنگی در بازار را ناشی از صادرات و رو به پایان بودن فصل کشت در میناب است و با آمدن بار جیرفت از ابتدای ماه آینده قیمت این محصول تعدیل می‌شود.

  • مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۴۰۰ را اعلام کرد که براساس آن گوجه فرنگی با ۲۳۰،۱ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

  • قیمت گوجه فرنگی در بازار به کیلویی ۱۰ هزار تومان رسیده است. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران می‌گوید که این افزایش قیمت ناشی از تغییر استانهای تامین کننده گوجه فرنگی در کشور و بارندگی‌های اخیر بوده است.​