کارگران
 • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

 • نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی کند.

 • کارگران| حقوق کارگران|افزایش حقوق کارگران

  دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط این شورا غیرقانونی است.

 • با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱ ، مقرر گردید پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود.

 • رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: اگر امسال این توافق شود که از سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای را برای صنایع مختلف اجرایی کنیم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم داشت.

 • اگرچه هنوز حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ مشخص نشده اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۵.۶ میلیون تومان تعیین شده است. به همین دلیل انتظار می‌رود حداقل حقوق کارگران هم در همین محدوده باشد.

 • یک فعال کارگری گفت: پایه مزد و مستمری باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.

 • اعضای شورای عالی کار با رقم ۳ میلیون ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی موافقت کردند.

 • کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل دو ماه آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

 • از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.