تعرفه تلفن
  • به منظور رفاه حال مشترکان تلفن ثابت، با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافته است.