واکسن کرونا کوبرکت
  • واکسن کرونا/واکسیناسیون/کرونا

    تزریق واکسن کرونا در کشورمان مدت هاست انجام می شود.

  • عضو کمیته ملی واکسن کرونا، آخرین وضعیت تولید واکسن‌های ایرانی کرونا را تشریح کرد و گفت: برای واکسیناسیون جمعیت هدف ۱۱۶ میلیون دُز واکسن نیاز داریم و از ابتدای دی ماه باید با ترکیب واردات و تولید داخل کاری کنیم که بهمن واکسیناسیون عمومی را تمام کنیم.