ریزش بورس
  • شاخص کل بورس در دومین ساعت معاملات امروز ۱۳ دی با افت ۱ هزار و ۳۹۶ واحدی روربرو شد و بر روی کانال ۱ میلیون ۳۷۷ هزار و ۶۴۴ واحدی قرار گرفت.

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۷ هزار واحد رسید.