درآمد بازنشستگان
  • یکی از مشکلات اصلی دولت صندوق‌های بازنشستگی است که نیاز به اصلاح اساسی دارند. دولت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد.