بوی نامطبوع تهران
  • چند سالی است که با آغاز فصل زمستان، در شهر تهران بوی نامطبوعی منتشر می شود. بوی نامطبوعی که در اکثر مناطق شهر استشمام می شود ولی در طی این چند سال هنوز سرمنشا آن به طور دقیق مشخص نشده است. این بو ، اول دی ماه در شهر پخش، چند روز تهران را درگیر خود می کند و بعد از تا سال بعد از آن خبری نیست و البته از علت یابی جدی و حذف همیشگی آن از شهر نیز خبری نیست.