گرانی کالای اساسی
  • گزارشی آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از رشد قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد؛ به نحوی که ظرف یکساله منتهی آبان ۱۴۰۰، قیمتها از ۱۱.۲ تا ۵۶.۷ درصد رشد کرد.