کوری
  • برخی افراد هنگام رفتن به حمام مرتکب اشتباهاتی می‌شوند که ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری به بدن خود برسانند. با دانستن این اشتباه از آسیب‌ها جلوگیری کنید.