چای عناب کره‌ای
  • دمنوش عناب یک نوشیدنی گرم‌کننده است که می‌تواند به اندازه دلخواه تند یا شیرین باشد (مقدار زنجبیل و شکر سیاه را تنظیم کنید تا تعادل مورد نظر خود را پیدا کنید) و حتی می‌توانید بدون زنجبیل و شکر آن را تهیه کنید که در ادامه آموزش داده‌ایم.