پرشر سوئیچ دانفوس
  • پرشر سوئیچ یکی از قطعات مهم در سیستم‌های پنوماتیک است. در این مقاله به بررسی نکات کلیدی برای تشخیص پرشر سوئیچ دانفوس اصلی از تقلبی می‌پردازیم. همچنین در این مقاله نحوه نصب و تنظیم پرشر سوئیچ ها را بررسی خواهیم کرد.