واریز 1 میلیون تومان به حساب سهام عدالتی‌ها |دارندگان سهام عدالت