مکزیک
  • در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم کوئره‌تارو و اطلس در لیگ مکزیک، هواداران دو تیم در دقیقه 63 بازی به شدت با یکدیگر درگیر شدند که این زد و خوردهای وحشیانه منجر به کشته شدن دستکم 24 نفر و مصدومیت صدها نفر شده است.