مصالح ساختمانی
  • هنگام ساخت یا تعمیر یک ساختمان، استفاده از مصالح ساختمانی صحیح و مناسب بسیار حائز اهمیت است.

  • مرکز آمار ایران اعلام کرد که نهاده‌های ساختمانی ۳.۴ درصد ارزان شده‌اند. همچنین این نهاد خبر از ارزانی ۱۵.۴ درصدی در نهاده‌های پایه سیمان و شن و ماسه داد.

  • در یک سال گذشته که طرح نهضت ملی مسکن درگیر چالش‌هایی همچون جا خالی دادن برخی بانکها از پرداخت وام، عدم تامین آورده متقاضیان و مقاومت دستگاه‌های دولتی در اختصاص زمین‌های خود به این پروژه بوده، نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی به ۵۵ درصد رسیده و این در حالی است که از یک میلیون واحد هدف‌گذاری شده فقط به ۹۱ هزار واحد وام پرداخت شده است.

  • میلگرد از جمله مصالح ساختمانی است که برای افزایش استقامت یک سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.