ماری جوانا
  • طرح دستگیری سارقین و خریداران اموال مسروقه همراه با برگزاری نمایشگاه کشفیات بدست آمده از متهمین ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور سردار عباسعلی محمدیان ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد.