قیمت مرغ منجمد و تازه چقدر شد؟
  • قیمت مرغ | قیمت تخم مرغ | قیمت انواع مرغ در بازار

    مغازه‌های خالی از خریدار و قفسه‌های پر از محصول؛ نشانه‌ای از کاهش تقاضای مرغ و محصولات گوشتی طی روزهای اخیر است؛ خبری از صف‌های طولانی خرید نیست، به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی میزان تولید بیش از میزان مصرف است و حتما باید مرغ مازاد ذخیره و یا صادر شود. برای پایداری تولید، بهترین راه حل صادرات مرغ است که می‌تواند در ارزآوری هم نقش مهمی داشته باشد.

  • قیمت مرغ گرم امروز سه‌شنبه (۱ شهریور ۱۴۰۱) نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. هر کیلو مرغ کامل تازه چقدر است؟

  • قیمت مرغ/قیمت تخم مرغ/قیمت انواع مرغ در بازار

    قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

  • قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.​