قیرگونی در کرج
  • یکی از مناسب ترین و بهترین روش ها که برای عایق کاری بخش های مختلف استفاده می شود، بهره گیری از قیر برای قیرگونی است که بیشتر اوقات به علت ضخامت بالا و کیفیت مصرفی مناسب، برای عایق کاری سرویس های بهداشتی که بیشتر از بقیه قسمت ها، تجمع آب دارند مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم و جالب توجه این است که؛ قیری که برای عایق کاری مصرف می شود، باید متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه باشد.