عیدی رئیسی به سهام عدالتی ها برای عید غدیر | واریزی جدید به حساب