سرور DL380 G10
  • در دنیای پیچیده و پویای فناوری اطلاعات امروز، سرورها به عنوان ستون اصلی تأمین خدمات شبکه، پردازش داده ها و مدیریت منابع دیجیتالی، نقش بحرانی و حیاتی ایفا می کنند. با توجه به نیاز های روزافزون سازمان ها به عملکرد بالا، قدرت پردازشی بیشتر و مدیریت کارآمد تر، انتخاب سرور مناسب امری اساسی می‌شود. یکی از گزینه‌های محبوب و مورد توجه در این زمینه، سرور DL380 G10 از شرکت معروف Hewlett Packard Enterprise یا HPE می باشد.