زمان واریز حقوق بازنشستگان
  • حقوق بازنشستگان/پاداش بازنشستگان/وام بازنشستگان

    حقوق شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برای بیش از یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری سازمان برنامه وبودجه و خزانه کل کشور از ساعتی پیش در برخی از استانهای کشور به حساب این عزیزان واریز شد.

  • حقوق بازنشستگان/پاداش بازنشستگان/وام بازنشستگان

    به گفته‌ این بازنشستگان تا پیش از تصویب این قانون، تا زمانی که دختران مجرد بودند و یا همسر متوفی داشتند می‌توانستند از کل حقوق بازنشستگانی پدرانشان بهره‌مند شوند؛ تا جایی که خیال دختران از بابت اینکه حامی بالای سر دارند راحت بود اما پس از تصویب این قانون، پرداخت حقوق کامل که مشمول مزایای زمان بازنشستگی می‌شد، تحت الشعاع قرار گرفت.