روماتیسم
  • بیماری روماتیسم باعث درد شدید مفاصل، ماهیچه ها و بافت ها میشود. این بیماری در دسته بیماری های خود ایمنی قرار میگیرد و یک بیماری کلی است. امروزه بیماری روماتیسم با دقت بیشتری تشخیص داده شده و به عنوان اشکال مختلف آرتریت، مانند آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، اسپوندیلیت آنکیلوزان، و لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)، در میان سایر موارد تشخیص داده می شود. این شرایط شامل التهاب، درد و سفتی در مفاصل و بافت های اطراف است. اگر مشکوک به بیماری روماتیسمی هستید یا درد مفاصل را تجربه می کنید، توصیه می شود برای تشخیص دقیق و درمان مناسب با پزشک متخصص مشورت کنید و تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.