دانه کتان
  • بدن انسان می‌تواند بیشتر انواع چربی‌های مورد نیاز خود را از دیگر چربی‌ها یا کربوهیدرات‌ها بسازد. اما این موضوع در مورد اسیدهای چرب اشباع نشده امگا ۳ صدق نمی‌کند. در واقع اینها چربی‌های ضروری هستند که بدن نمی‌تواند از ابتدا آن‌ها را بسازد. بنابراین باید آن‌ها را از طریق غذا یا مکمل‌ها دریافت کند.