خورشت کرفس
  • توصیه ما این است که از این کرفس‌های پاییزی، چند کیلو بیشتر بخرید تا به قول قدیمی‌ها یکباره کاری کرده باشید و بتوانید برای چند وعده دیگر هم فریز کنید. البته کرفس، تنها سبزی این خورشت نیست و به مقداری جعفری و نعناع هم نیاز دارید که شاید پاک کردن و خرد کردن آن‌ها یک تعامل خانوادگی بطلبد و یک روز تعطیل.