خبر خوش آخر هفته ای برای دارندگان سهام عدالت | واریزی جدید به حس