تاری دید چشم ها
  • تاری دید ناگهانی می‌تواند شیوهٔ بدن برای اعلام یک عارضه جدی باشد. خیلی از عوامل می‌توانند باعث تاری دید شوند که همهٔ آنها خطرناک و اورژانسی نیستند. مثلاً خشکی چشم می‌تواند موجب تاری دید شود. اما وقتی تاری دید به‌صورت ناگهانی رخ می‌دهد یک زنگ خطر است زیرا می‌تواند نشان‌دهنده سکته مغزی یا عارضه خطرناک دیگری باشد که نیاز به اقدام پزشکی فوری دارد.