بهینه سازی فضای انبار
  • قفسه بندی انبار به‌منظور بهینه‌سازی فضای موجود، یکی از جوانب بسیار حیاتی در مدیریت موثر انبار است. ضرورت بهینه‌سازی قفسه‌ها در انبارها به‌خصوص در دنیای کسب‌وکارهایی که با موجودی‌های بزرگ و چندگانه سروکار دارند، بسیار ملزم است. این استراتژی به سیستم های انبارداری در کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی، نگهداری و حمل‌ونقل کالا کمک می‌کند. همچنین، سرعت و کارایی در انبارداری نیز به مراتب بهبود می‌یابد.