بلیت جام جهانی
  • رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر گفت: هنوز مجوز تور جام جهانی قطر برای آژانس‌های هواپیمایی صادر نشده است. در همین حال برخی از آژانس‌های هواپیمایی فروش تور جام جهانی را شروع کرده‌اند. تورهای ۵۰ میلیون تومانی تا ۱۳۷ میلیون تومانی.