بازداشت آقای مهندس
  • اغلب سارق با انگیزه رسیدن به پول و حل مشکلات مالی‌شان دست به سرقت می‌زنند اما پول انگیزه همه سارقان نیست. تعجب کردید؟ جالب است بدانید گاهی مجرمان با انگیزه‌هایی کاملا عجیب سراغ سرقت می‌روند؛ اینکه می‌خواهند دست به اکتشافاتی بزنند و اتفاقات عجیبی را تجربه کنند.