آلبالو پلو
  • آلبالوپلو از آن غذاهایی است که اگرچه رنگ و لعاب خوبی دارد و برای مهمان‌ها مناسب است ولی با توجه به اینکه به خاطر شهد آلبالو و شکر احتمال شفته شدن پلوی آن زیاد است، خیلی‌ها از پختن این غذا برای مهمانی‌های رسمی صرف‌نظر می‌کنند ولی یک راهکار وجود دارد.