کد خبر : 16247 / /
/

یارانه نقدی/یارانه معیشتی/یارانه بنزین/واریز یارانه

دولت مجاز شد حداکثر تا ۷ برابر حداقل دستمزد به کارکنان ادارات و شرکت‌ها‌ی تحت پوشش خود حقوق دهد. این تصمیم اخیر مجلس را می‌توان گامی بلند برای مقابله با حقوق‌های نجومی دانست. بنا به مصوبه مجلس سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد.

یارانه نقدی برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد. یارانه نقدی در سال های بعد از سبد خانوارهای پولدار حذف شد. با قول هایی که رئیسی داده است یارانه نقدی در دولت جدید با تغییراتی همراه خواهد شد. یارانه نقدی ابتدا در دولت احمدی نژاد ایجاد شد. خبرهای جدید پیرامون یارانه نقدی را اینجا بخوانید.

مجلس سال گذشته سقف ۳۳ میلیون تومان را برای پرداخت به کارکنان دولت اعلام کرده بود. کف حقوق‌ها در بودجه سال آتی معادل ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان اعلام شد که با احتساب رقم ۷ برابر معادل ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. با استناد به جزء ۸ و بندهای یک و ۲ پیوست شده به بند الف، تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر، غیر‌مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق بگیر و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

 بنا به مصوبه مجلس، پرداخت مازاد بر این مبلغ به هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التالیف و حق داوری پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیات علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزو مستثنی است

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

دستمزد فوق‌العاده به کارکنان قوه‌قضائیه

از سوی دیگر، مجلس با پیشنهاد محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، ‌درباره تخصیص دستمزد فوق‌العاده موافقت کرد. چندی پیش کارکنان قوه‌قضائیه در مقابل مجلس اعتراض کردند و قوه‌قضائیه نیز به آنها قول داد تا افزایش حقوق آنها را در بودجه پیگیری کند.  در پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه، ‌علت اصلی درخواست افزایش دستمزد فوق‌العاده، ‌جذب و نگهداشت کارکنان قوه‌قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی عنوان شده است. شورای حقوق و دستمزد نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است.

یارانه نقدی

پرداخت‌ها در یک فیش باشد

مجلس همچنین تمام دستگاه‌های موضوع این قانون را مکلف کرد تا تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهانه درج کنند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه‌های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق آنها از پنج میلیون و ۶۰۰هزار تومان کمتر نباشد. بنا به بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ۱۰ درصد و بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان کمتر نباشد.

همچنین تفاوت تطبیق حقوق‌ها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق نیز بدون تغییر باقی ماند و حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نیز ۱۰ درصد افزایش یافت.

پاداش پایان خدمت؛ ۴۷۲ میلیون تومانی

نمایندگان مجلس سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، تعیین شده در قانون را در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ ‌سال ۴۷۲ میلیون تومان تعیین کردند.  این موضوع در جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه آمده است.  بنا به قانون مدیریت خدمات کشوری و با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده ۶۸ این قانون، پاداش پایان خدمت مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰‌سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان تعیین شده است.

یارانه نقدی

پرداخت یارانه ۳ برابری به فرزندان دهک‌های اول تا چهارم

مجلس در مصوبه‌ای برای پرداخت یارانه ۳ برابری برای فرزندان خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم جامعه سازوکار تعیین کرد.  بنا به بند ب؛ سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه‌ها، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بررسی و در صورت پذیرش اعتراض، یارانه آنها دوباره برقرار شود. منابع حاصل از حذف دهک‌های پر درآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولین صرف می‌شود. سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل که هیچ‌کدام از والدین در دستگاه‌های مذکور ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نیستند می‌توانند تا ۳ برابر یارانه مصوب سایرین، یارانه بگیرند.

موافقت مجلس با پرداخت یارانه‌های نقدی

مجلس همچنین دیروز با بند الف تبصره ۱۴ لایحه بودجه موافقت کرد‌. این موافقت به تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و قانون هدفمندی یارانه‌ها است.  بنا به این تبصره و اجزای آن، تمام دریافتی‌های قید شده در این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود. همچنین سازمان مذکور موظف است متناسب با تحقق دریافتی‌ها‌(منابع) میزان مصارف را اعلام کند./دنیای اقتصاد

یارانه نقدی

پیشنهاد‌های جایگزین برای یارانه نقدی

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید، ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالا‌های اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی داشت.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.

یارانه نقدی

تکلیف یارانه نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

ایرنا نوشت: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس ، با اشاره به تصویب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده در نشست امشب این کمیسیون گفت: این تبصره در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بعد از چندین جلسه بررسی در کمیته هدفمندی یارانه‌ها در نوبت دوم کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: تبصره ۱۴ لایحه بودجه شامل موارد مهمی از جمله یارانه نقدی و معیشتی، یارانه خرید گندم، تامین کالاهای اساسی، مجموعه یارانه‌ها و پرداختی‌های مستمری که هر ساله به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌شود، بحث محرومیت زدایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از محرومان، اقدامات فرهنگی و … می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در خصوص میزان یارانه نقدی و معیشتی رقم ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد و میزان یارانه برای تامین کالاهای اساسی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و یارانه دارو، تجهیزات پزشکی، تکمیل بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه و تامین دارو برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ۷۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس بیان کرد: اعضای این کمیسیون، سازمان بیمه سلامت ایران را در بخش سلامت و در راستای اجرای ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به مقررات بیمه در نظر گرفتند و برای اجرای این بخش ۳۲ هزار میلیارد تومان مصوب کردند و در ادامه به منظور تامین یارانه بیمه برخی گروه های مستضعف و آسیب پذیر جامعه از جمله رانندگان حمل و نقل شهری و برون شهری، قالیبافان، زنبورداران، شاغلان صنایع دستی، زنان سرپرست خانوار، باربران، صیادان شمال و جنوب، خادمان مساجد و … ۳ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

وی اظهار کرد: همچنین کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان برای سازمان هلال احمر و چهارصد میلیارد تومان برای سازمان اورژانس کشور مصوب کردند.

میرتاج‌الدینی تاکید کرد: ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی از جمله رفع مشکل آب و راه روستایی، آب و راه عشایری، اجرای طرح هادی و بنیاد مسکن و ۳۵ هزار و ششصد میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص پیدا کرد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: حدود هزار میلیارد تومان برای یارانه شیر مدارس و تغذیه دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم، ۳۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان و پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن خانواده‌های دارای دو معلول به بالای تحت پوشش سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند استان های شمالی و ۶ هزار میلیارد تومان نیز برای کاهش آسیب های اجتماهی اختصاص پیدا کرد.

رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: در بخش دیگر تبصره ۱۴ با عنوان حمایت از تولید و در راستای حمایت از پروژه های عمرانی شرکت ملی گاز اعم از نفت و گاز، راه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی، هزینه حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی، هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی مجموعا ۷۶ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.