کد خبر : 49572 / /
/

نحوه محاسبه مالیات خودروهای لوکس 1402

با توجه به رویکرد دولت در تأمین بودجه از محل مالیات، شاهد ایجاد منابع جدید مالیاتی در سال‌های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی هستیم. یکی از این منابع، مالیات خودروهای لوکس است که در ادامه‌ی این مقاله به طور مفصل در مورد آن صحبت می‌کنیم پس همراه ما باشید.

نحوه محاسبه مالیات خودروهای لوکس 1402

مالیات خودروهای لوکس در سال 1399

نکته اول این است که این مالیات هنوز در قانون مالیات‌های مستقیم به صورت دائمی پیش بینی نشده و در قوانین بودجه هر سال توسط قانون گذار مرقوم می‌گردد. سال 1399 اولین سالی بود که قرار شد مالیات خودروهای لوکس از مردم اخذ گردد که البته به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، این مالیات از هیچ شخصی اخذ نشد.

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (جزء ت تبصره 6)

سؤال: چه خودروهایی در سال 1399 مشمول مالیات می‌شوند؟

پاسخ: انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای شماره انتظامی شخصی هستند، که ارزش آنها از هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر باشد، با نرخ دو دهم ‌درصد محاسبه می‌شود.

سؤال: چه خودروهایی در سال 1399 مشمول این مالیات نبودند؟

پاسخ:

 • خودروهای تولید شده و مونتاژ شده توسط کارخانجات داخلی (پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده)
 • خودروهای وارد شده از گمرک توسط اشخاص (پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی)

سؤال: ارزش خودروها چگونه مشخص می‌شود؟

پاسخ:

ارزش خودروهای داخلی و خارجی توسط سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/98/88 مورخ 1398/10/09 اعلام گردیده است.

نکته1: نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در مورد مالکیت خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد.

نکته 2: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بود خودروهای مشمول مالیات و ارزش آنها را تا پایان خرداد سال 1399 تعیین کند و این موضوع را به اطلاع اشخاص مشمول مالیات برساند.

نکته 3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بودند این مالیات را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند.

نکته 4: تعویض پلاک خودروهایی که برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتیِ مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) ممنوع است همچنین اگر علاقه‌مند به یادگیری مالیات هستید می‌توانید با مراجعه به صفحه آموش مالیات (https://mrtax.site/free-learn-tax)‌ از مطالب رایگان مالیاتی استفاده کنید.

مالیات خودروهای لوکس سال 1400

مهم ترین نکته‌ای که درباره مالیات خودروهای لوکس در این سال 1400 این است که مبنای اخذ مالیات خودرو، مجموع ارزش تمام خودروهای تحت تملک یک نفر و پلکانی شدنِ نحوه محاسبه است.

مالیات خودروهای لوکس سال 1400

قانون بودجه سال 1400 (جزء ش تبصره 6)

سؤال: چه خودروهایی در این سال مشمول مالیات می‌شوند؟

پاسخ: کلیه مالکین (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سوای و وانت دو کابین که شماره انتظامی شخصی دارند و به نام خود یا فرزندانِ کمتر از 18 سال و محجورِ تحت تکفل است و در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد.

سؤال: نرخ مالیات خودروهای لوکس چقدر است؟

پاسخ:

 • تا 10 میلیارد ریال معاف
 •  از 10 میلیارد ریال تا 15 میلیارد ریال (1%)
 •  از 15 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال (۲ %)
 •  از 30 میلیارد ریال تا 45 میلیارد ریال (۳%)
 • از 45 میلیارد ریال به بالا (۴%)

سؤال: ارزش خودرو ها چگونه مشخص می‌شود؟

پاسخ: ارزش خودروهای داخلی و خارجی توسط سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/1400/9 مورخ 1400/02/21 اعلام گردیده است.

نکته 1. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بود خودروهای مشمول مالیات و ارزش آنها را تا پایان خرداد سال 1400 تعیین کند و این موضوع را به اطلاع اشخاص مشمول مالیات برساند.

نکته 2. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بودند این مالیات را حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

نکته 3. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که برای آنها مالیات مشخص شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتیِ مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) ممنوع است.

مالیات خودروهای لوکس سال 1401

مالیات خودروهای لوکس در سال 1401، مجموع ارزش خودروهای یک شخص مبنای اخذ مالیات نیست، بلکه ارزش هر خودرو مبنای تعیین این مالیات قرار می‌گیرد.

مالیات خودروهای لوکس سال 1401

مبنای لوکس بودن خودرو در سال 1401

در این سال ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین (دارای شماره انتظامی شخصی) در اختیار مالکین (شامل: اشخاص حقیقی و حقوقی) بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند.

نرخ مالیات خودروهای لودر کس

 • تا 10 میلیارد ریال معاف
 • از 10 میلیارد ریال تا 15 میلیارد ریال (1%)
 • از 15 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال (۲ %)
 •  از 30 میلیارد ریال تا 45 میلیارد ریال (۳%)
 • از 45 میلیارد ریال به بالا (۴%)

میزان ارزش خودروهای ساخت داخل و وارداتی در سال 1401

ارزش خودروهای داخلی و خارجی توسط سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/1400/81 مورخ 1400/10/28 اعلام گردیده است.

نکته 1. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین خودروهایی که مشمول می‌شوند و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاصی که مشمول می‌شوند، برساند.

نکته 2. کلیه اشخاص مشمول این مالیات مکلفند این مالیات را حداکثر تا پایان بهمن‌۱۴۰۱ پرداخت نمایند.

نکته 3. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتیِ مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) ممنوع است.

سؤال: آیا امکان تقسیط مالیات خودروهای لوکس وجود دارد؟

پاسخ: بله

بخشنامه شماره 200/35387 مورخ 1401/06/12 مرقوم نموده است:

در راستای ماده 47 قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، تقسیط مالیات خودروهای لوکس، امکان‌پذیر می باشد. لذا در همین راستا تقسیط بدهی اشخاص یاد شده تا 6 ماه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. مدیران کل نیز مجاز به تفویض اختیار مزبور به معاونان و رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط خواهند بود.

مالیات خودروهای لوکس سال 1402

معیار لوکس بودن: ارزش خودروهای بالای 3 میلیارد تومان

نکتۀ بسیار مهم: ارزش خودروها می‌بایست مطابق بخشنامه شماره 51/1401/200 مورخ: 1401/10/28 استخراج شود.

نرخ مالیات: 1% نسبت به مازاد 3 میلیارد تومان

سؤال: چگونه بفهمیم که برای ما مالیات خودرو های لوکس وضع گردیده است و مبلغ آن چقدر است؟

پاسخ: با مراجعه به سایت my.tax.gov.ir و وارد نمودن رمز و پسوردی که سازمان امور مالیاتی برای شما اس ام اس نموده است، می‌توانید مبلغ مالیات خودروی لوکس خود را مشاهده کنید.

سؤال: آیا می‌شود به مالیات خودروهای لوکس اعتراض کرد؟

پاسخ: بله

ماده 170 قانون مالیات های مستقیم

مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود، هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد.

جمع‌بندی در مورد مالیات خودرو های لوکس

ما در این مقاله از سایت آقای مالیات در مورد مالیات خودروهای لوکس در سال 1399، 1400 و 1401، 1402 صحبت کردیم. قانون بودجه سال‌های مختلف در تبصره 6، نرخ مالیات خودروهای لوکس را بیان می‌کند که هر سال با توجه به بخشنامه‌های تصویب شده متغیر است. اگر در مورد هرکدام از قوانین مالیاتی خودرو‌های لوکس سؤال دارید می‌توانید از مشاوره مالیاتی آنلاین، تلفنی و حضوری مؤسسه ما استفاده کنید.

 

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.