چهره شکسته و موهای سفید جواد عزتی همه را شوکه کرد
موردی یافت نشد!